Voorbeelden

Projecten

Het proces, dat MIII voor ogen staat, beoogt een transparante en verifieerbare ontwikkelingsstrategie te zijn. Alle offertes en uitvragen zijn zichtbaar. Daardoor krijgt de gemeente een direct zicht op de financiële kant van het project. De gemeente stuurt in een mate die haar goed uitkomt. MIII adviseert, tekent en rekent.