Samenwerking M3 Projectontwikkeling en gemeente Uitgeest ‘onwijs goed’

In het centrum van Uitgeest wordt gewerkt aan de realisatie van 47 levensloopbestendige huur- en koopwoningen. Wethouder Jan Schouten en projectleider Joyce Francke zijn blij met het door M3 Projectontwikkeling geïnitieerde en door M3 Architecten ontworpen project De Molenhof. De samenwerking op basis van het door Leendert Steijger van M3 gelanceerde OZO-concept (Ontwikkelen Zonder Ontwikkelaar) verliep volgens Schouten ‘onwijs goed’.

In de visie van de gemeente Uitgeest voor het centrumgebied staan zes ontwikkellocaties met in totaal zo’n 240 woningen. Daarvan wordt De Molenhof als eerste gerealiseerd. Jan Schouten is portefeuillehouder ruimtelijke ordening en wonen. Zijn voorganger las in de media een artikel over het OZO-concept, legde contact met Leendert Steijger en zette het project in gang. Jan Schouten was toen raadslid, werd in 2022 wethouder en stapte enthousiast op een rijdende trein.

Het enthousiasme vloeide voort uit diverse voor de gemeente essentiële (plus) punten. Om te beginnen vraagt M3 Projectontwikkeling een fee van 1,5% per woning en niet zoals veel ontwikkelaars 10%. Verder wordt gewerkt op basis van een volledig transparante begroting. Ook neemt M3 Projectontwikkeling een substantieel deel van het risico voor haar rekening.

En, zegt projectleider Joyce Francke, de communicatie met bestuurders en inwoners van Uitgeest was mede dankzij de grote inzet van Leendert Steijger en zijn collega’s prima: ‘Niets was ze te veel. Zelfs als er na een zoveelste overlegronde tóch nog om aanpassingen werd gevraagd keek men daar serieus naar. Dat steeds benaderbaar zijn schept vertrouwen en verklaart mede waarom De Molenhof nauwelijks tot bezwaren leidde en ondanks de ligging op een complexe binnenstedelijke locatie in zes jaar verwezenlijkt wordt. Terwijl voor zulke projecten meestal acht tot tien jaar staat.’

Die snelheid is mede te danken aan de korte lijntjes over en weer. En vooral ook aan het vermogen aan beide kanten om op basis van samenwerking en vertrouwen gezamenlijke kwesties op te lossen. Tegenover een hoge mate van efficiency staan relatief lage(re) kosten. Voor Uitgeest was de OZO-aanpak, zegt Joyce Francke, best even wennen: ‘Het was intensiever omdat je als gemeente het hele traject sámen met de ontwikkelaar doorloopt. En ook omdat we ons geld pas na verkoop van 70% van de woningen en het aanbesteden van een aannemer zouden krijgen. Dat vergt over en weer veel vertrouwen. Dat kwam er omdat M3 Projectontwikkeling over alles volstrekt transparant was.’

In Uitgeest zijn méér projecten op basis van de OZO-formule in voorbereiding. Jan Schouten: ‘Het tweerichtingsverkeer met deze ontwikkelaar is ons goed bevallen. Ik denk dat gezien de vele voordelen veel méér gemeenten op die manier aan de slag zouden kunnen gaan.’