OZO

Het proces

In de optiek van M3 staat of valt alles met een transparante en verifieerbare ontwikkelingsstrategie. Daarom zijn alle offertes en uitvragen zichtbaar en heeft de grondeigenaar op elk gewenst moment de financiële kant van een project goed in beeld. M3 adviseert, tekent en rekent. In een eerste gesprek komen de eisen en wensen van de grondeigenaar op tafel. Die hebben vaak betrekking op doelgroepenbeleid, duurzaamheid, financiën, planning, etc. De grondeigenaar en M3 maken daar in gezamenlijkheid afspraken over. M3 organiseert het geheel en draagt het risico.

Het eerste gesprek

  • M3 consulteert een lokale makelaar en vraagt deze naar het te verwachten prijsniveau van de beoogde woningen. Een kostendeskundige maakt een grove inschatting van de kosten en daarna volgt een stichtingskostenraming. Als die is goedgekeurd door de grondeigenaar is het tijd voor de volgende stap.

Eerste grove schets

  • Het voorlopig ontwerp wordt voorgelegd. Bij een positieve beoordeling volgt een toets op welstand en het bestemmingsplan. Ook nu weer worden opbrengsten en kosten op een voor iedereen inzichtelijke manier becijferd en gecommuniceerd. Pas als de grondeigenaar tevreden is, wordt het proces voortgezet. In die fase kan het gebeuren dat nog het nodige aan het plan moet worden geschaafd alvorens het licht definitief op groen gaat. Daarna volgt de technische uitwerking. Die wordt ook weer aan de grondeigenaar voorgelegd. Aansluitend krijgen vier aannemers in een aanbesteding de kans om een prijs af te geven waardoor een goede marktwerking gegarandeerd is.

Juiste afwikkeling

  • De grondeigenaar, de aannemer en M3 sluiten een overeenkomst. Na de aanbesteding gaan de woningen in de verkoop. De makelaars verkopen de woningen. Wanneer 70 procent van de woningen is verkocht, start de aannemer met de bouw. Het risico van onverkochte woningen is in de uitvraag meegenomen en ligt bij de aannemer. Resultaat: een mooi project met tevreden kopers en een tevreden grondeigenaar.