OZO

Het concept

De geschiedenis van de projectontwikkeling kenmerkt zich door een afname van het risico dat ontwikkelaars lopen. Tegenwoordig komt ontwikkelen voor de meesten van hen vooral neer op het zorgen voor een optimaal risicomanagement. Ooit was projectontwikkeling een vakgebied waarbinnen de ontwikkelaar grond kocht en vervolgens een architect opdracht gaf woningen te ontwerpen. Daarna liet de ontwikkelaar een pand neerzetten om dat later te verkopen. In de huidige markt zien we dat de ontwikkelaar alleen nog op het gebied van planontwikkeling en marketing risico hoeft te nemen.

No cure no pay

  • Tijdens de afgelopen economische crisis werd adviseurs - zoals architecten - gevraagd een deel van hun werk op basis van no cure no pay doen. We zijn geleidelijk aan in een situatie beland waarin het risico verdeeld is over alle partijen, terwijl de ontwikkelaar nog steeds het resultaat opeist. M3 architecten bedacht een concept waarbij we net als de ontwikkelaar het risico nemen voor de planontwikkeling, maar M3 legt geen beslag op het resultaat. De ontwikkel-fee ligt rond de 4 tot 6% met daar bovenop nog 10 tot 12% winst en risico. M3 kan dat voor 1 tot 1.5procent, een groot verschil van ca 14 %. Op een woning van 300.000 euro scheelt dat circa 40.000 euro. De laatste jaren werd M3 architecten vanwege haar transparante ontwikkelingsstrategie regelmatig betrokken bij het stimuleren van de woningbouwproductie. In enkele tientallen gemeenten konden we op basis van een goede samenwerking en verifieerbare transparantie betaalbare woningen realiseren. In op dit moment lopende projecten wordt het vrijgekomen resultaat ingezet voor doelgroepenbeleid, architectuur, duurzaam bouwen of een hogere grondwaarde.

Transparant

  • Door alle offertes en uitvragen zichtbaar te maken zijn de stichtingskostenraming volledig transparant. De grondeigenaar krijgt direct zicht op de financiële kant van het project en kan een bestemming zoeken voor het gemaakte resultaat. Door dit resultaat niet aan M3 toe te laten vallen wordt een gemeenschappelijk belang geschapen. Dit zorgt voor een soepel en prettig proces.

Selectiemechanisme

  • In ons ontwikkelingsconcept maken we eerst een plan en daarna houden we een aanbesteding tussen een aantal ontwikkelende bouwers. Deze marktwerking zorgt er voor dat we met de laagste bouwkosten kunnen werken.